พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง

หากได้ชมภาพยนตร์เรื่องสุริโยทัยแล้ว ขอให้มาตามรอยสถานที่จริงในประวัติศาสตร์ ฯ ณ ทุ่งมะขามหย่อง ซึ่งนอกจากจะเป็นสมรภูมิรบไทย-พม่าหลายครั้งแล้ว ที่แห่งนี้เองที่สมเด็จพระศรีสุริโยทัย พระอัครมเหสีในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแปรจนต้องพระแสงของ้าวสิ้นพระชนม์บนคอช้างรัฐบาลและพสกนิกรชาวไทยจึงได้ร่วมกันสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสุริโยทัยน้อมเกล้าฯ ถวายเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ เมื่อปี พ.ศ.2535 (more…)

หาดบ้านกรูด

ตลอดแนวชายหาดยาว 12 กิโลเมตรของหาดบ้านกรูดนั้นมีแต่บรรยากาศสงบและเป็นธรรมชาติ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการการพักผ่อนอย่างแท้จริง คำว่าบ้านกรูดนั้น น่าจะมาจากการที่มีต้นมะกรูด ขึ้นเป็นจำนวมากจึงเป็นที่มาของชื่อว่าบ้านกรูดนั่นเอง หาดบ้านกรูดนั้นแบ่งออกเป็นหาดบ้านกรูดเหนือ และ หาดบ้านกรูดใต้ โดยหาดบ้านกรูดเหนือจะอยู่ทางทิศเหนือของยอดเขาธงชัย เป็นหาดส่วนตัวที่ไม่มีถนนกั้น ส่วนหาดบ้านกรูดใต้ เป็นชายหาดที่เลียบไปกับท้องทะเล มีรีสอร์ตและร้านอาหารซีฟู้ดกระจายเรียงราย ตามแนวชายหาด นอกจากความรื่นรมย์แห่งท้องทะเลสวยสงบของหาดบ้านกรูดแล้ว นักท่องเที่ยวยังจะได้ชมวิถีชีวิตผู้คนท้องถิ่นที่ยึดอาชีพประมงชายฝั่งที่มีเสน่ห์ในตัวเอง และบนยอดเขาธงชัยยังเป็นสถานที่ตั้งของพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ และพระพุทธกิติสิริชัย ซึ่งมีความงดงามอย่างมาก และบนเขาธงชัยยังเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดที่จะได้ดื่มด่ำความงาม ของโค้งอ่าวบ้านกรูดที่ดูคล้ายพระจันทร์เสี้ยว เรียงรายด้วยทิวมะพร้าวสีเขียวล้อไปกับเกลียวคลื่น และน้ำทะเลสีคราม
(more…)

สักการสถาน บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด

เรื่องราวในการทำความดีและเชื่อมั่นศรัทธาในคริสต์ศาสนาของ คุณพ่อนิโคลัส บุญเกิด กฤษบำรุง ถือว่าควรค่าแก่การรับรู้และระลึกถึงอย่างยิ่ง ท่านเกิดในปีพ.ศ.2438 เป็นบาทหลวงชาวนครปฐม สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ และได้ทำงานอภิบาลที่วัดหลายแห่งทั่วประเทศ มีใจเมตตาต่อคนยากจนและกระตือรือร้นในงานธรรมทูต ในช่วงที่มีการเรียกร้องดินแดนคืนจากฝรั่งเศส ทำให้เกิดการเข้าใจผิดต่อศาสนาคริสต์ ท่านจึงถูกกล่าวหาและโดนจับกุมในข้อหา ‘กบฏภายนอกราชอาณาจักร’ ในปี พ.ศ. 2484 เมื่ออายุ 49 ปี ศาลตัดสินให้จำคุก 15 ปี ระหว่างอยู่ในเรือนจำ ท่านยังคงเผยแพร่คำสอนและโปรดศีลล้างบาปให้นักโทษใกล้ตายถึง 68 คน หลังอยู่ในเรือนจำได้ 3 ปี ท่านก็ถึงแก่กรรมด้วยอาการของวัณโรค ซึ่งเรื่องนี้ได้เลื่องลือไปยังพระศาสนจักรแห่งโรม สมเด็จพระสันตปาปาจอห์น ปอล ที่ 2 จึงประกอบพิธีสถาปนาท่านเป็น บุญราศีมรณสักขี ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร กรุงโรม ประเทศอิตาลีใน พ.ศ.2543
คริสตจักรโรมันคาทอลิกในประเทศไทย จึงได้จัดสร้าง ‘สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด’ ในจังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ท่าน สักการสถานแห่งนี้ เป็นที่เก็บอัฐิ หุ่นขี้ผึ้ง และประวัติข้อมูลของ คุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด ตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่มีโครงสร้างและรูปทรงแฝงไว้ด้วยความหมาย เช่น ไม้กางเขนที่พระเยซูได้ประกาศให้โลกรับรู้ไว้ว่าเป็นกางเขนที่พิชิตความตายและบาป ถือเป็นแสงสว่างนำชีวิตมาสู่โลก แท่นทูนกางเขนมีสามชั้นคือ พระตรีเอกภาพ ได้แก่ พระบิดา พระบุตร และพระจิต หลังคาแบ่งเป็นสามระดับคือ สิ่งที่พระตรีเอกภาพได้ประทานให้โลก ได้แก่ ความเชื่อ ความไว้ใจ และความรัก ตัวอาคารแปดเหลี่ยมเป็นสัญลักษณ์แห่งมหาบุญลาภ 8 ประการที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงประกาศให้กับโลก และในวันที่ 12 มกราคม ของทุกปี ได้กำหนดให้เป็นวันระลึกถึงบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง เพื่อให้ผู้คนได้สักการะและร่วมรำลึกถึงท่าน
(more…)

สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าลำปาว (สวนสะออน)

สวนสะออน เป็นสวนสัตว์เปิดในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำปาว อยู่ด้านตะวันออกของอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว นอกจากจะได้ชมสัตว์ป่าในบรรยากาศธรรมชาติแล้ว ริมทะเลสาบยังมีบรรยากาศร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อนชมทิวทัศน์
ที่ตั้งและการเดินทาง ฝั่งตะวันออกของสันเขื่อนลำปาวตรงรอยต่อระหว่าง อ.เมือง และ อ.สหัสขันธ์
(more…)

ศาลาแก้วกู่ หรือ วัดแขก

ศาลาแก้วกู่ หรือ วัดแขกนั้นตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองหนองคาย 3 กิโลเมตร ตามเส้นทางไปโพนพิสัย อยู่ด้านขวามือ ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของพุทธมามกะสมาคมจังหวัดหนองคาย สถานที่ซึ่งคล้ายพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแสดงรูปปั้นทางศาสนาแห่งนี้ โดยเกิดจากแรงบันดาลใจของหลวงปู่บุญเหลือ สุรีรัตน์ ซึ่งได้สร้างสถานที่แห่งนี้เมื่อราวปี พ.ศ. 2521 ตามความเชื่อว่าหลักคำสอนทุกศาสนา สามารถนำมาผสมผสานได้ มีทั้งพระพุทธรูปปางต่าง ๆ รูปเทพฮินดูต่าง ๆ รูปปั้นเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ รูปปั้นเล่าเรื่องรามเกียรติ์และตำนานพื้นบ้าน โดยเมื่อเดินเข้ามาภายในบริเวณศาลาแก้วกู่ หรือ วัดแขกก็จะพบกับรูปปั้นของพระราหูอมจันทร์หรือสูรย์คราสซึ่งจากคำจารึกเพื่อธิบายเทวลัยที่สลักไว้ที่ฐานของเทวลัยทุกแห่งมีอยู่ว่าเทวลัยปางนี้คือพระราหูกินจันทร์ และสูรย์คราส เทวลัยนี้สร้างขึ้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2524 และมีการบูรณะอีกครั้งเมื่อปี 2546 เมื่อเดินชมต่อมาก็จะพบกับพระพุทธปัจเจกมณีแก้วกู่ซึ่งสร้างขึ้นระหว่าง มกราคม 2525 เสร็จเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2525
(more…)

วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง “วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร” ขึ้นในพื้นที่อันเป็นนิวาสถานเดิมของพระอัยกา (ตา) พระอัยกี (ยาย) และพระราชมารดาของพระองค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแก่บุคคลทั้งสามวัดแห่งนี้มีสถานะเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหารสร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.2390 และได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่นประจำปีพ.ศ.2536 จากสมาคมสถาปนิกสยามภายในวัดมีความน่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นพระอุโบสถแบบไทยผสมจีนที่สร้างขึ้นตามพระราชนิยมหลังคามุงกระเบื้องรางดินเผาเป็นลอนลูกฟูกแบบจีนหน้าบันประดับกระเบื้องเคลือบสีสดลายใบดอกพุดตานช่อฟ้าใบระกาประดับกระเบื้องเคลือบสีสลับลายจากประเทศจีนซุ้มประตูหน้าต่างประดับลายปูนปั้นรูปใบและดอกพุดตานภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธมหาโลกาภินันทปฏิมาเป็นพระประธานปางมารวิชัยหล่อด้วยทองแดงทั้งองค์ข้างพระอุโบสถขนาบด้วยพระวิหารหรือวิหารพระศิลาขาวซึ่งประดิษฐานพระศิลาขาวและการเปรียญหลวงที่ด้านในประดิษฐานพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ด้านหลังพระอุโบสถมีพระเจดีย์ทรงลังกาฐานแปดเหลี่ยมสองชั้นโดยบรรจุพระบรมธาตุไว้ภายใน
(more…)

วัดบางพลีใหญ่กลาง

นมัสการพระนอนที่ใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งในประเทศไทย พร้อมชมและปิดทอง “หัวใจพระ” ครั้งหนึ่งในชีวิต เหล่านี้นับเป็นกุศโลบายของพระครูพิศาลวุฒิกิจ เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลางที่ดำเนินการสร้าง สมเด็จพระศากยมุณีศรีสุเมธบพิตร พระพุทธรูปปางสีหไสยาสน์ขึ้น เมื่อพ.ศ.2521 ความยาวตั้งแต่ยอดเกศถึงพระบาท 26 วา 1 ศอก 9 นิ้ว หรือประมาณ 53 เมตร กว้าง 7.5 เมตร สูง 18 เมตร เพื่อดึงดูดให้พุทธศาสนิกชนมาทำบุญที่วัดแห่งนี้ กระทั่งผู้คนเรียกติดปากจากวัดกลาง มาเป็นวัดพระนอนในที่สุด ด้วยความมโหฬารนี้ ภายในองค์พระจึงแบ่งได้ถึง 4 ชั้นเพื่อใช้ในกิจการศาสนา เช่น ห้องปฏิบัติกรรมฐาน ห้องประดิษฐานพระอรหันต์ 500 รูป ภาพวาดนรก –สวรรค์และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มากมาย โดยมีไฮไลต์สำคัญที่ชั้น 4 ซึ่งบรรจุพระสาริกธาตุที่อัญเชิญมาจากเมืองโคลัมโบประเทศศรีลังกา เมื่อ พ.ศ.2530 และห้องประดิษฐานหัวใจพระนอนซึ่งมีแห่งเดียวในโลก ผู้คนจึงหลั่งไหลกันมาปิดทองหัวใจพระจนเหลืองอร่าม และรอบด้านได้ฝังเพชรนิลจินดา ทองคำและวัตถุมงคลของมีค่าต่างๆ ไว้ด้วย นอกจากนี้ ภายในวัดยังเปิดให้สักการะหลวงพ่อสูรย์ หรือหลวงพ่อสุริยะ องค์พระประธานภายในพระอุโบสถแต่งลวดลายปูนปั้นสีทองและบันไดนาค ซึ่งพุทธศาสนิกชนสามารถเดิน “ลอดโบสถ์” เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งใต้โบสถ์มีลูกนิมิตเอก ตลอดทางเดินมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวพุทธประวัติไว้สติ หลังไหว้พระแล้วมานั่งเล่นหรือให้อาหารปลาได้ที่ศาลาอรรถโกวิทวุฒิคุณ ซึมซับบรรยากาศสงบร่มเย็นใต้ร่มศาสนาที่วัดบางพลีใหญ่กลางให้เต็มที่
(more…)

วัดชลอ

หลากตำนานเรื่องเล่าของวัดเก่าแก่แห่งนี้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาตำนานหนึ่งกล่าวว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) เสด็จบำเพ็ญพระราชกุศลที่วัดชลอส่วนอีกตำนานเล่าว่า เมื่อประมาณพ.ศ.2021 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเสด็จฯ ทางชลมารคผ่านจังหวัดนนทบุรีมาทางคลอง “ลัด” ปัจจุบันเรียกคลองบางกรวยทรงดำริว่า “ที่ตรงนี้น่าจะสร้างวัดชาวบ้านจะได้มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ” เนื่องจากบริเวณนี้เคยมีเรือสำเภาจีนมาอับปางและมีคนตายเป็นจำนวนมากจึงเชื่อกันว่าที่ตรงนี้มีอาถรรพ์อย่างไรก็ตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศมีรับสั่งว่าให้สร้างตรงนี้เรื่องร้ายๆจะได้ไม่เกิดและพระราชทานนามว่า “วัดชลอ” ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยมีรับสั่งให้ขุดคลองติดต่อกับวัดชลอปัจจุบันคือคลองบางกอกน้อยคลองมหาสวัสดิ์ซึ่งน้ำไหลเชี่ยวมากทำให้เรือชนกันบ่อยจึงเขียนป้ายบอกไว้ “ช้ารอ” จึงกลายมาเป็นที่มาของวัดว่า “ชลอ” ในปัจจุบันเล่ากันว่าในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯมาตามคลองบางกอกน้อยผ่านวัดไก่เตี้ยไก่ต้อย วัดน้อย วัดพิกุลทอง รวมถึงวัดชลอซึ่งเป็นวัดที่อยู่ริมน้ำบรรยากาศร่มรื่นและมีเจดีย์สวยงามนอกจากนี้สมเด็จพระนางสุนันทากุมารมารีรัตน์หรือพระนางเรือล่มเคยเสด็จประพาสทางน้ำมาจอดเรือที่วัดชลอและได้ถวายธรรมมาสน์บุษบกและธรรมมาสน์สวดไว้ 1 ชุดไม่เพียงแต่ตำนานเล่าขานชื่อวัดแห่งนี้ยังปรากฏในนิราศพระประธมผลงานของกวีเอกสุนทรภู่ซึ่งแต่งขึ้นคราวที่ผ่านหน้าวัดชลอไว้ว่า “วัดชลอใครหนอชลอฉลาดเอาอาวาสมาไว้อาศัยสงฆ์ช่วยชลอวรรักษาว่าพี่รักทรงให้มาลงเรือร่วมพรมที่นอน”
(more…)

พระธาตุพระลอ

พระธาตุพระลอเป็นพระธาตุเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 400 ปี และเป็นโบราณสถานที่มีประวัติเกี่ยวเนื่องกับเวียงสอง ซึ่งคือ “อำเภอสอง” ในปัจจุบัน เมืองเวียงสองนั้นคือเมืองโบราณที่ถูกกล่าวถึงวรรณคดีไทยเรื่องลิลิตพระลอ และเป็นที่ประดิษฐานพระศรีสรรเพชญ พระคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอสอง โดยภายในวัดนั้นคุณจะพบรูปปั้นของพระลอ พระเพื่อน พระแพง พระธาตุพระลอแห่งนี้เดิมเรียกกันว่า ธาตุหินส้ม เพราะแต่เดิมก่อนที่จะมีการสร้างพระธาตุนั้น ได้พบว่ามีซากอิฐและหินกองใหญ่ที่มีลักษณะเป็นหินส้ม และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นพระธาตุพระลอ โดยสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย จากหลักฐานทางโบราณวัตถุหลายชิ้นที่ค้นพบ ได้แก่ ดาบ พระพุทธรูปอันเป็นศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลายที่หล่อด้วยตะกั่ว องค์พระธาตุมีรูปแบบเจดีย์เป็นทรงลังกา และในปี พ.ศ.2325 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาต่อมา พ.ศ. 2521 ได้มีการจัดสร้างอนุสาวรีย์พระลอ พระเพื่อนพระแพงขึ้นในบริเวณวัด โดยเป็นรูปปั้นของกษัตริย์ทั้งสามพระองค์ที่ถูกทหารยิงด้วยธนูจนสิ้นพระชนม์ ทั้งนี้ ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 จะมีการจัดงานประเพณีนมัสการพระธาตุพระลอขึ้นเป็นประจำทุกปี 

(more…)

เขื่อนลำพระเพลิง

ตั้งอยู่ในอำเภอปัธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา โดยปกติเรามักจะรู้จักแต่เขื่อนใหญ่ ๆ เช่น เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ หรือเขื่อนชื่อดังอื่น ๆ ว่ามีความสวยงามและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญประจำจังหวัดนั้น ๆ ตามที่เขื่อนนั้นตั้งอยู่ สำหรับ เขื่อนลำพระเพลิง แห่งนี้ก็มีชื่อเสียงเรื่องความสวยงามทางธรรมชาติที่โดด-เด่นไม่แพ้กัน ด้วยลักษณะภูมิประเทศ สองฟากฝั่ง เป็นป่าไม้เขียวขจีร่มรื่น และตอนต้นแม่น้ำยังมีน้ำตกสวยงามต่าง ๆ เช่น น้ำตกคลองกี่น้ำตกขุนโจร และน้ำตกละอองชมพู ให้เราได้ เที่ยวชมเป็นของแถม เขื่อนลำพระเพลิงจึงเป็นสถานที่ท่อง-เที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองโคราชมาช้านาน และนักท่องเที่ยว ทั่วไปมักนิยมเดินทางมาชมทัศนียภาพ วิวทิวทัศน์และตากอากาศแถวบริเวณเขื่อนอยู่เสมอ รวมทั้งประกอบกิจกรรมทางน้ำต่าง ๆ เช่น การล่องเรือ ตกปลา ฯลฯ  เขื่อนลำพระเพลิงเป็นสถานที่ท่านสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโปรดปรานมาก ครั้งใดที่ พระองค์เสด็จประพาสอีสานจะเสด็จมาประทับณ บ้านพักรับรองของกรมชลประทานเขื่อนลำพระเพลิงเสมอ (more…)