ปลัดมท.เมินโพลบอกปชช.ไม่รู้จัก”ไทยนิยม”อ้างสำรวจไม่ตรงเป้าหมาย

ปลัดมท.ไม่สน“นิด้าโพล”ชี้คนไทยไม่รู้จักโครงการ“ไทยนิยมยั่งยืน” อ้างอาจสำรวจกลุ่มคนไม่ตรงเป้าหมาย ยันมหาดไทยทำทุกอย่างโปร่งใส และประชาชนมีส่วนร่วม เมื่อวันที่ 2 เม.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) หรือนิด้าโพล ที่ระบุว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่รู้จักโครงการ“ไทยนิยม ยั่งยืน”

ว่า ไม่ทราบว่าเขาไปทำโพลกับใคร ใครคือกลุ่มเป้าหมาย แต่การดำเนินงาน เราทำงานกับคนจำนวน 8.7 ล้านคน มีประชาชนมาร่วมประชุม ปรึกษาหารือแจ้งความเดือดร้อน มีทั้งภาคประชาชน สถาบันการศึกษา ปราชญ์ชาวบ้าน และหน่วยงานราชการ เป็นทีมตำบล จำนวน 7,000 กว่าทีมลงพื้นที่ ในรอบแรกที่ผ่านมา เป็นการดำเนินการตามขั้นตอนและข้อมูลความเป็นจริง ตนเคารพในการทำโพล เพราะเป็นการสอบถามความเห็นตามหลักวิชาการ

“ขอให้ทำโพลไปเรื่อยๆแล้วจะรู้ข้อเท็จจริงว่าประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร เพราะไทยนิยมเป็นโครงการที่ส่งถึงมือประชาชน ดำเนินการโดยประชาชน มีส่วนร่วมกับรัฐ ถ้าถามว่าตอนนี้ความมั่นใจต่อโครงการนี้หรือไม่ ผมคิดว่ามีหน้าที่ให้ข้อมูลว่าสิ่งที่ทำไปแล้วมีอะไรบ้างตามข้อเท็จจริง อาทิ การลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยจำนวน 11.4 ล้านคนของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นระบบความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน และถ้าท่านลงไปถามตรงกับกลุ่มคน 8.7 ล้านคน ผมคิดว่าข้อมูลจะได้อีกอย่างหนึ่ง แต่ถ้าไปถามในส่วนที่ยังไม่ใช่กลุ่มที่เกี่ยวข้อง ก็จะเป็นอีกแบบ แต่ด้วยความเคารพในความคิดเห็นทางวิชาการเป็นสิทธิ์ที่ใครจะทำโพลอะไรก็ได้ เป็นหน้าที่ของทางราชการซึ่งถือเป็นกลไกของรัฐที่จะต้องทำงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”นายฉัตรชัย กล่าว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews