ประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติครั้งที่ ๖

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติครั้งที่ 6 “รวมพลัง สร้างสังคมนมแม่ ให้ยั่งยืน” ขึ้นในวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้ทางวิชาการในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อกระตุ้นให้สังคมไทยตระหนักถึงความสำคัญของนมแม่ รวมถึงเป็นการให้ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพื่อรวมพลัง สร้างสังคมนมแม่ในประเทศไทย ให้ยั่งยืนขึ้น

พญ.ศิริพร กัญชนะ ประธานมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย กล่าวว่า การประชุมนมแม่แห่งชาติเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจและให้ความสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพของแม่และเด็ก มุมมองความรู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับนมแม่นั้น ขยายออกจากแค่อ้อมกอดแม่สู่อ้อมกอดของครอบครัว สังคมและเชื่อมโยงไปสู่สิ่งแวดล้อม และเกี่ยวข้องอย่างมากกับการเติบโตของสังคมโลก
เช่นกัน ในปีนี้ เราจะใช้เวทีนี้ เปิดรับความคิดเห็นที่มีต่อนมแม่ผ่านนักวิชาการและบุคคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องของบทบาทและหน้าที่ต่อ code เรื่องจริง เรื่องไม่จริงและเรื่องที่เกินจริงเกี่ยวกับนมแม่ รวมทั้งหลายเรื่องที่ยังคลุมเครือเกี่ยวกับสารอาหาร และคุณประโยชน์ในนมแม่… แฟนนมแม่ ไม่ควรพลาด. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth