ทัพเรือจัดเดิน-วิ่งการกุศลกรมหลวงชุมพร

กองทัพเรือ ร่วมกับมูลนิธิราชสกุลอาภากรในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และสำนักงานกองทุนส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดให้มีการแถลงข่าว การจัดงาน “เดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ กรมหลวงชุมพร๑๓๗ ปี” ที่จะจัดในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ ธันวาคม๒๕๖๐ บริเวณ กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ สุขภาพของข้าราชการ ทร.และครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไป และเพื่อนำรายได้จากการจัดงานสมทบทุนโครงการก่อสร้างสวนสมุนไพร สุริยมงคลเทิดพระเกียรติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ พรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ พื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยมี ม.ร.ว.จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ พลเรือเอกปิติ วัลยะเพ็ชร์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ และอาจารย์ณรงค์ เทียมเมฆ ผู้แทนสำนักงานกองทุนส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมแถลงข่าว การจัดงาน “เดิน-วิ่ง กรมหลวงชุมพร ๑๓๗ปี” แบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น ๓ ประเภทคือประเภทวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง ๑๑ กม. ประเภทวิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง ๕ กม. และประเภทเดินเพื่อสุขภาพ ๓ กม. เส้นทางการวิ่งมินิมาราธอน ระยะ ๑๑กม.เริ่มต้นที่ บก.ทร. วังนันทอุทยาน ถ.อิสรภาพโพธิ์สามต้น- สี่แยกบ้านแขก-ถ.อิสรภาพ-ถ.ลาดหญ้า. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth